Sequence Preloader IconThree orange dots increasing in size from left to right

Перекладознавство

Коломієць Л. Український Шекспір як досвід переісточення рідної мови

У статті розглядається історія українських перекладів п’єси Вільяма Шекспіра «Гамлет» у контексті формування канону зарубіжної класики, в якому Шекспір посів найважливіше місце, оскільки перекладами його творів від останньої чверті ХІХ ст. і до сьогодення вимірювалося стилістичне дозрівання української мови. Висвітлюються принципові позиції перекладацької програми письменників-народників кінця ХІХ ст., неокласиків та діячів національно-культурного ренесансу 1920-х – початку 1930-х років,

Читати повністю 29.01.2019 пока нет комментариев

1540

Павленко О.Г. ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ СТРАТЕГІЇ МАКСИМА РИЛЬСЬКОГО

Павленко О.Г. ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ СТРАТЕГІЇ МАКСИМА РИЛЬСЬКОГО Досліджено основні домінанти перекладацької діяльності М. Рильського, які базуються на естетиці неокласицизму. Розглянуто проблему еквіритмічності перекладу на матеріалі поетичних творів Л. Стівенсона “Незважливому читачеві” та В. Шекспіра “Король Лір”. Ключові слова: художній переклад, неокласицизм, еквіритмічність, відчуження, одомашнення. В статье исследуются основные доминанты переводческой деятельности М. Рыльского, основанные на эстетике

Читати повністю 21.12.2017 пока нет комментариев

1048

Тарасенко Кирило. Білінгвальна інтерпретація шекспірівських сонетів у версії Георгія Пилипенка

У запропонованій науковій розвідці представлено порівняльний аналіз 110-го, 66-го і 91-го сонетів В. Шекспіра та їхніх перекладів українською і російською мовами, виконаних Г. Пилипенком. Показано, що обрана українським перекладачем стратегія білінгвальної інтерпретації дозволяє краще відтворити поетичну енергетику шекспірівських сонетів, глибше зрозуміти багатогранність їхніх смислів та повніше передати красу естетичної аури. Перекладач надає перевагу описовому перекладу,

Читати повністю 26.09.2017 1 комменатрий

1607

Коломієць Л.В. Шекспірові драми в перекладах П. Куліша крізь призму романтичної перекладацької школи.

Коломієць Л.В. Шекспірові драми в перекладах П. Куліша крізь призму романтичної перекладацької школи. У статті вперше розглядається крізь призму етики та естетики романтичної концепції перекладу перекладацька шекспіріана Пантелеймона Куліша як цілісне явище романтизму в західноєвропейському контексті. Зокрема, аналізується текст перекладу «Гамлета» з погляду системи перекладацьких прийомів, націлених на втілення романтичного ідеалу перекладу. В статье впервые

Читати повністю 01.04.2017 1 комменатрий

2059

Коломієць Л.В. Два Леоніди Гребінки: до питання про автентичний переклад і редакторську правку

Коломієць Л.В. Два Леоніди Гребінки: до питання про автентичний переклад і редакторську правку (на матеріалі перекладу «Гамлета» В.Шекспіра) У статті зіставляються два варіанти перекладу п’єси В. Шекспіра «Гамлет», приписувані авторству Леоніда Гребінки, одного з яскравих представників українського національного відродження 1920-х – поч.1930-х років. Поряд з автентичним перекладом Л. Гребінки розглядається його значною мірою відредагований варіант,

Читати повністю 1 комменатрий

1072

Коломієць Л.В. Новий український «Гамлет»: перекладацька стратегія Юрія Андруховича

Коломієць Л.В. Новий український «Гамлет»: перекладацька стратегія Юрія Андруховича В работе анализируется переводческая стратегия одного из самых ярких представителей украинского постмодернизма, поэта и прозаика Юрия Андруховича на материале его перевода «Гамлета» (2000), который является последним украинским переводом этого самого известного произведения В. Шекспира, вобрав в себя такие стилистические черты, как постшекспировская реминисцентность и аллюзивность, радикальная

Читати повністю 1 комменатрий

3398

Коломієць Л. В. Пишнота і злиденність формалістичної школи перекладу: “Шекспірові сонети” Ігоря Костецького

Коломієць Л. В. Пишнота і злиденність формалістичної школи перекладу: “Шекспірові сонети” Ігоря Костецького У роботі вперше цілісно аналізується на матеріалі повного перекладу Шекспірових сонетів специфіка формалістичного перекладацького методу видатного українського літератора і вченого Ігоря Костецького. Ключові слова: структурний формалізм, формалістична школа перекладу, одивнення (очуднення), умовна стилізація, абсолютизація. В работе впервые целостно анализируется на материале полного

Читати повністю 4 коментарі

2793

Коломієць Л.В. Мовно-cтильові виміри творчого методу перекладача: на матеріалі українських перекладів Шекспірових сонетів

Коломієць Л.В. Мовно-cтильові виміри творчого методу перекладача: на матеріалі українських перекладівШекспірових сонетів У даній статті розглянемо мовно-стильову структуру повних перекладів сонетів Вільяма Шекспіра, виконаних І.Костецьким, Д.Паламарчуком, О.Тарнавським і Д.Павличком. Питання про мовно-стильову забарвленість Шекспірових сонетів не може бути остаточно розв’язаним. Тож немає нічого дивного в тому, що перекладачі, особливо ті, які беруться за їх повний

Читати повністю пока нет комментариев

2591

Коломієць Л.В. Мова перекладу як реалізація методологічної моделі тексту перекладу: на матеріалі українських перекладів історичної хроніки В.Шекспіра “Генріх IV”

Коломієць Л.В. Мова перекладу як реалізація методологічної моделі тексту перекладу: на матеріалі українських перекладів історичної хроніки В.Шекспіра “ГенріхIV” У статті досліджується мова перекладу як реалізація методологічної моделі тексту перекладу. Увагу зосереджено на українському перекладі історичної хроніки В.Шекспіра “ГенріхIV”, що належить видатному українському еміграційному поетові Теодосію Осьмачці, а також – на зіставленні цього перекладу з пізнішим

Читати повністю 2 коментарі

765

Коломієць Л. В. “Король Лір” Вільяма Шекспіра у перекладах Максима Рильського та Василя Барки:між неокласицизмом і модернізмом

Коломієць Л. В. “Король Лір” Вільяма Шекспіра у перекладах Максима Рильського та Василя Барки:між неокласицизмом і модернізмом «…З погляду пластичності словообразу Барка справжній сучасний поет, на сто вісімдесят ступенів відлеглий від неокласицизму» Юрій Корибут 1969 року у серії «Світовий театр» українського еміграційного видавництва «На горі» (Мюнхен) вийшов друком переклад Шекспірового «Короля Ліра», виконаний Василем Баркою.У

Читати повністю 1 комменатрий

2328