Sequence Preloader IconThree orange dots increasing in size from left to right

Сучасники Шекспіра

Торкут Наталія. Мемуарна проза Волтера Релі

Торкут Наталія Мемуарна проза Волтера Релі Видатною постаттю англійського інтелектуального Олімпу кінця XVI – початку XVII століття був Волтер Релі (1552–1618), славнозвісний фаворит королеви Єлизавети, якого фахівці з англістики нерідко порівнюють із шекспірівським Гамлетом. Політичний діяч, один із лідерів колонізаторського руху, спрямованого на освоєння й заселення щойно відкритих земель Нового Світу, він залишив нащадкам також

Читати повністю 23.03.2018 пока нет комментариев

591

Василина Катерина. Система образів персонажів ранніх конні-кетчерівських памфлетів Р.Ґріна

Василина Катерина Система образів персонажів ранніх конні-кетчерівських памфлетів Р.Ґріна Перу відомого драматурга, романіста і памфлетиста Роберта Ґріна належать п’ять памфлетів, жанрова особливість яких маркується прикметником “конні-кетчерівські”*. Усі ці твори, що виходили друком протягом двох років (1591–1592), були присвячені описові життя шахраїв, які постійно відшліфовували техніку ошуканства. Перші три памфлети Ґріна – “Славетне викриття шахрайства” (1591),

Читати повністю 22.03.2018 3 коментарі

667

Лілова Олена. Система образів персонажів у романі Джорджа Ґасконя “Пригоди майстра F.J.”

Лілова Олена Система образів персонажів у романі Джорджа Ґасконя “Пригоди майстра F.J.” У першому англомовному романі – “Пригоди майстра F.J.” (“The Adventures of Master F.J.”, 1573) – Джордж Ґасконь змалював настільки правдоподібну картину буття англійської аристократії другої половини XVI ст., що одразу ж був звинувачений сучасниками в брехні та спробі звести наклеп на відомих лондонських

Читати повністю 21.03.2018 пока нет комментариев

995

Самойленко Вікторія. Специфіка сюжетотворення в романі Генрі Четтла “Пірс Простак”

Самойленко Вікторія Специфіка сюжетотворення в романі Генрі Четтла “Пірс Простак” За часів Відродження однорідна фабула, притаманна художнім творам попередніх епох, поступово відмирала. Натомість з’являлася фабула багатопланова, що було художнім наслідком нового сприйняття дійсності, яка поставала у різноманітних проявах. У фабульній структурі романного жанру відбувалися суттєві якісні зміни, внаслідок чого романи набували певної конгломеративності. “Їх зазвичай,

Читати повністю 3 коментарі

655

Наталія Торкут. Томас Лодж (1558-1625)

Наталія Торкут. Томас Лодж (1558-1625) Одним із найяскравіших майстрів художнього слова в Англії за часів Ренесансу традиційно вважають письменника-єлизаветинця Томаса Лоджа (1558–1625). Талановитий прозаїк і драматург, віртуозний поет і здібний перекладач, він залишив чималий творчий доробок: шість романів, дві драми, декілька поетичних циклів, низку памфлетів, релігійно-філософські трактати і переклади. Як слушно зазначає відомий фахівець з історії

Читати повністю 05.03.2018 4 коментарі

613

Самойленко Вікторія. Жанрова своєрідність роману Г.Четтла “Пірс Простак”

Самойленко Вікторія Жанрова своєрідність роману Г.Четтла “Пірс Простак” Питання про жанрову віднесеність зазначеного у заголовку цієї статті твору Генрі Четтла є цікавим з огляду на цілий ряд причин: по-перше, єлизаветинська проза за своєю жанровою природою є надзвичайно поліфонічною та гетерогенною; по-друге, романічні твори періоду свого становлення являють собою продукт вельми складний з точки зору їх

Читати повністю 02.02.2018 пока нет комментариев

611

Самойленко В. Жанрова своєрідність роману Г.Четтла “Пірс Простак”

Самойленко Вікторія Жанрова своєрідність роману Г.Четтла “Пірс Простак” Питання про жанрову віднесеність зазначеного у заголовку цієї статті твору Генрі Четтла є цікавим з огляду на цілий ряд причин: по-перше, єлизаветинська проза за своєю жанровою природою є надзвичайно поліфонічною та гетерогенною; по-друге, романічні твори періоду свого становлення являють собою продукт вельми складний з точки зору їх

Читати повністю 19.12.2017 3 коментарі

734

Гутарук О. Діалоги Ніколаса Бретона: центральні ідейні концепти та специфіка їх художньої репрезентації

Гутарук Олена Діалоги Ніколаса Бретона: центральні ідейні концепти та специфіка їх художньої репрезентації Літературна спадщина Н.Бретона є напрочуд різноманітною і дуже плідною, хоча цей автор увійшов до письменницького цеху в досить зрілому віці – 34 років. З реєстру книговидавця видно, що щороку виходили друком одна, а то й дві книги Н.Бретона. Серед значного прозового доробку

Читати повністю пока нет комментариев

558

Самойленко В.А. Поетика заголовку та проблемно-тематичний комплекс роману Генрі Четтла “Пірс Простак”

Самойленко В.А. Поетика заголовку та проблемно-тематичний комплекс роману Генрі Четтла “Пірс Простак” “Пірс Простак: сім років служби підмайстра” (“Piers Plainness: Seven Years Prenticeship”, 1595) цілком правомірно вважається найзначнішим твором Генрі Четтла – одного з так званих university wits, – творча спадщина якого мало вивчена зарубіжними фахівцями і практично зовсім не досліджувалася вітчизняними вченими. Згадки про

Читати повністю 15.12.2017 3 коментарі

643

Гутарук О.В. Ніколас Бретон: від популярності до забуття (історико-літературна розвідка)

Гутарук О.В. Ніколас Бретон: від популярності до забуття (історико-літературна розвідка) Традиційний рельєф синтаксису часових реалій в усіх біографіях – дужка, дата, тире, дата, дужка… Начебто, необов’язкові для запам’ятовування деталі, повз які погляд знерідка прослизає. Коли ж біля дати народження чи дати смерті певної особистості з’являються знаки запитання (у цьому контексті майже знаки наголошення), то погляд

Читати повністю 4 коментарі

647