Sequence Preloader IconThree orange dots increasing in size from left to right

Сонети

Тарасенко Кирило. Білінгвальна інтерпретація шекспірівських сонетів у версії Георгія Пилипенка

У запропонованій науковій розвідці представлено порівняльний аналіз 110-го, 66-го і 91-го сонетів В. Шекспіра та їхніх перекладів українською і російською мовами, виконаних Г. Пилипенком. Показано, що обрана українським перекладачем стратегія білінгвальної інтерпретації дозволяє краще відтворити поетичну енергетику шекспірівських сонетів, глибше зрозуміти багатогранність їхніх смислів та повніше передати красу естетичної аури. Перекладач надає перевагу описовому перекладу,

Читати повністю 26.09.2017 1 комменатрий

1808

Шереметьєва В. Ф.Сідні та В.Шекспір: специфіка авторської самоідентифікації в єлизаветинських сонетних циклах

Шереметьєва В. Ф.Сідні та В.Шекспір: специфіка авторської самоідентифікації в єлизаветинських сонетних циклах В статті з’ясовується специфіка авторської самоідентифікації в єлизаветинських сонетних циклах В.Шекспіра та Ф.Сідні. У ході дослідження обґрунтовується поняття авторської самоідентифікації, специфіку якого детерміновано, з одного боку, іманентною природою доби Відродження, а з іншого – особливостями жанру сонета. Крім того, авторська самоідентифікація у поетичних

Читати повністю 01.04.2017 3 коментарі

680

Боковець А. Сонетарій В.Шекспіра: особливості рецепції петраркізму в контексті англійської ренесансної лірики

Боковець А. Сонетарій В.Шекспіра: особливості рецепції петраркізму в контексті англійської ренесансної лірики У статті розглядається специфіка рецепції петраркізму В.Шекспіром в його «Сонетарії» в контексті англійської ренесансної лірики. Окреслюються основні риси загальноєвропейського канону петраркізму: сонетна форма, система образів (образ Дами, поета-суперника, слави), найчастотніші стилістичні фігури (метафори й антитези). Також аналізуються особливості сприйняття та трансформації цього канону

Читати повністю 3 коментарі

1622

Торкут Н. Інтерпретація сонетів В.Шекспіра в методологічному просторі міждисциплінарного діалогу

Торкут Н. Інтерпретація сонетів В.Шекспіра в методологічному просторі міждисциплінарного діалогу Науковий дискурс сучасної гуманітаристики позначений інтенсифікацією міждисциплінарного діалогу та домінуванням інтегративних тенденцій у сфері методології. Поступово складається „новий альянс” між різними типами і галузями знання, а це, у свою чергу, сприяє суттєвому збагаченню аналітичних ресурсів окремих наук та розширенню діапазону їхніх дослідницьких стратегій. Для філології

Читати повністю пока нет комментариев

1308

Габлевич М. Духовна концепція сонетів Шекспіра

Габлевич М. Духовна концепція сонетів Шекспіра (1) From fairest creatures we desire increase… 1-4: Від найкращих створінь ми бажаємо примноження, Щоб [таким чином] Троянда краси ніколи не вмирала, Але як [той, що] старіший, повинен з часом упокоїтися, Щоби пам’ять його ніс [виношував у собі] його ніжний нащадок. Сreatures – біблійний термін, що позначає будь-яке “(с)творіння”.

Читати повністю 2 коментарі

1169