Sequence Preloader IconThree orange dots increasing in size from left to right

Літературний процес

Василина К. Соціокультурні передумови виникнення жанру памфлета в Англії кінця XVI ст.

Василина К. Соціокультурні передумови виникнення жанру памфлета в Англії кінця XVI ст. Усі явища об’єктивного світу, як відомо, включені у причинно-наслідкові зв’язки: все виникає з чогось та на щось перетворюється. Літературний процес виявляється результатом взаємодії цілого комплексу як внутрішньо-літературних, так і загальнокультурних, естетичних, соціопсихологічних, історичних, та ін. факторів. Митець є носієм певного типу менталітету, який

Читати повністю 01.02.2018 3 коментарі

896

Торкут Наталія. Специфіка становлення й розвитку літературно-критичної традиції на теренах англійського Ренесансу

Торкут Наталія Специфіка становлення й розвитку літературно-критичної традиції на теренах англійського Ренесансу Уславлена іменами В.Шекспіра і К.Марло, Е.Спенсера і Ф.Сідні, Ф.Бекона і Дж.Донна, епоха правління королеви Єлизавети І (1558-1603) справедливо вважається “золотим віком” англійської культури. Зростання національної самосвідомості, відносна стабільність громадсько-політичного життя, успіхи британської корони на зовнішньополітичній арені та у сфері економічній, інтенсивний розвиток книгодрукування та

Читати повністю 3 коментарі

768

Василина К. Конні-кетчерівські памфлети Р.Ґріна в контексті єлизаветинської памфлетистики

Василина Катерина Конні-кетчерівські памфлети Р.Ґріна в контексті єлизаветинської памфлетистики Памфлетний жанр, правзірці якого з’являються ще за часів античності, став помітним явищем літературного життя саме у XVI столітті. Причини такої популярності та широкого розповсюдження памфлетної літератури криються в специфіці тогочасної соціокультурної ситуації. По-перше, у XVI ст. відбувався бурхливий розвиток книгодрукування. Підвищення технічного рівня видавничої справи дозволяло не

Читати повністю 19.12.2017 1 комменатрий

561

Торкут Н.М. Англійська ренесансна новела: термінологічний міф та історико-літературна реальність

Торкут Н.М. Англійська ренесансна новела: термінологічний міф та історико-літературна реальність Чи не найпершою асоціацією, що виникає в нашій свідомості при згадці про систему жанрів літератури Відродження, виявляється ренесансна новела. Гармонійний синтез художнього досвіду передновелістичних та “високих” прозових форм, органічне засвоєння широкого арсеналу прийомів античної та середньовічної риторики, розширення і якісне оновлення проблемно-тематичного комплексу, спричинене гуманістичною

Читати повністю 15.12.2017 2 коментарі

958