Sequence Preloader IconThree orange dots increasing in size from left to right

Антистретфордіанські теорії

Сінкевич К.Є. Розвиток проблеми авторства Шекспірових творів

Сінкевич К.Є. Розвиток проблеми авторства Шекспірових творів В статті розглядається динаміка розвитку проблеми авторства Шекспірових творів на базі англомовних та вітчизняних досліджень, подається огляд провідних теорій. Ключові слова: “шекспірівське питання”, Вільям Шекспір, Вільям Шакспер, проблема авторства, беконіанство, марловіанство, оксфордіанство. В статье рассматривается динамика развития проблемы авторства произведений Шекспира на базе англоязычных и отечественных исследований; даётся

Читати повністю 01.04.2017 1 комменатрий

2665

Антистретфордіанські теорії (Наталія Торкут)

Наталія Торкут. Антистретфордіанські теорії (фрагмент передмови „В. Шекспір. Історія та драматичні хроніки” до збірки В. Шекспіра „Історичні хроніки” (Харків: Фоліо, 2004. – с. 3-12)) Шекспір і історія – проблема, що має декілька вимірів, кожний з яких містить свою інтригу і потребує особливих механізмів розв’язання. Для культурологів – це визначення ролі, яку відіграє Шекспірове слово в

Читати повністю 1 комменатрий

1956

Сінкевич К.Є. Структурні особливості та мовний формуляр духівниці Шекспіра

Сінкевич К.Є. Структурні особливості та мовний формуляр духівниці Шекспіра В статті поданий перший український повнотекстовий переклад Шекспірової духівниці, проведений її аналіз. Ключові слова: Шекспір, заповіт, шекспірознавство. В статье представлен первый украинский полнотекстовый перевод завещания Шекспира, проведён его анализ. Ключевыеслова:Шекспир,завещание,шекспироведение. First Ukrainian full-text translation of the Shakespeare testament is given in the article. Its analysis is

Читати повністю пока нет комментариев

912