Sequence Preloader IconThree orange dots increasing in size from left to right

Антистретфордіанські теорії

Сінкевич К.Є. Розвиток проблеми авторства Шекспірових творів

Сінкевич К.Є. Розвиток проблеми авторства Шекспірових творів В статті розглядається динаміка розвитку проблеми авторства Шекспірових творів на базі англомовних та вітчизняних досліджень, подається огляд провідних теорій. Ключові слова: “шекспірівське питання”, Вільям Шекспір, Вільям Шакспер, проблема авторства, беконіанство, марловіанство, оксфордіанство. В статье рассматривается динамика развития проблемы авторства произведений Шекспира на базе англоязычных и отечественных исследований; даётся

Читати повністю 01.04.2017 пока нет комментариев

2027

Антистретфордіанські теорії (Наталія Торкут)

Наталія Торкут. Антистретфордіанські теорії (фрагмент передмови „В. Шекспір. Історія та драматичні хроніки” до збірки В. Шекспіра „Історичні хроніки” (Харків: Фоліо, 2004. – с. 3-12)) Шекспір і історія – проблема, що має декілька вимірів, кожний з яких містить свою інтригу і потребує особливих механізмів розв’язання. Для культурологів – це визначення ролі, яку відіграє Шекспірове слово в

Читати повністю пока нет комментариев

1408

Сінкевич К.Є. Структурні особливості та мовний формуляр духівниці Шекспіра

Сінкевич К.Є. Структурні особливості та мовний формуляр духівниці Шекспіра В статті поданий перший український повнотекстовий переклад Шекспірової духівниці, проведений її аналіз. Ключові слова: Шекспір, заповіт, шекспірознавство. В статье представлен первый украинский полнотекстовый перевод завещания Шекспира, проведён его анализ. Ключевыеслова:Шекспир,завещание,шекспироведение. First Ukrainian full-text translation of the Shakespeare testament is given in the article. Its analysis is

Читати повністю пока нет комментариев

772