Sequence Preloader IconThree orange dots increasing in size from left to right

Лінгвістика

Palmero Natalia Carbajosa. Renaissance representational aesthetics and the verbal icon: An example from Shakespeare

Palmero Natalia Carbajosa Renaissance representational aesthetics and the verbal icon: An example from Shakespeare ABSTRACT In theatre semiotics, theatrical signs are divided into icons, indexes and symbols1. When we apply this division to historical contexts, we see how each sign is foregrounded upon the others depending on the artistic tendencies of the moment. According to this,

Читати повністю 09.02.2018 1 комменатрий

555

Фоменко О.Г. Прозаїчна версія “Ромео та Джульєтти”: спроба лінгвопоетичного аналізу

Фоменко О.Г. Прозаїчна версія “Ромео та Джульєтти”: спроба лінгвопоетичного аналізу Новелістика епохи Відродження була джерелом захоплюючих сюжетів для єлизаветинських драматургів. Настільною книгою Шекспіра вважається збірка перекладних новел “Палац насолоди”, у якій на суд англійського читача була віддана популярна на континенті історія про трагічну долю ідеальних закоханих. Її безпосереднім джерелом є французька версія П’єра Буато, котрий,

Читати повністю 08.12.2017 2 коментарі

1344

Natalia Carbajosa Palmero. Words and Things, or the Art of Rhetoric: An Approach to Renaissance attitudes to Language From Shakespeare’s Comedies

Natalia Carbajosa Palmero Words and Things, or the Art of Rhetoric: An Approach to Renaissance attitudes to Language From Shakespeare’s Comedies To see the philosophical and linguistic relation between Shakespeare’s own achievements and the Renaissance environment he was submerged in may add some nuances to our end-of-twentieth century approach to his texts. Starting from the

Читати повністю 5 коментарів

568

Nikonova V. The Category of Literary Concept in Shakespeare’s Tragedies

V.Nikonova THE CATEGORY OF LITERARY CONCEPT IN SHAKESPEARE’S TRAGEDIES The picture of the world as it appears in Shakespeare’s tragedies can be viewed from two major perspectives: poetic and cognitive. The former proceeds from some general assumptions as to Shakespearean poetics to the analysis of the language of his plays while the latter focuses first

Читати повністю 01.04.2017 пока нет комментариев

459

Ніконова В.Г. Концептуальне поле “світ людини” у трагедіях Шекспіра

Ніконова В.Г. КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ПОЛЕ СВІТ ЛЮДИНИ У ТРАГЕДІЯХ ШЕКСПІРА У статті досліджується концепція людини в трагедіях Шекспіра у когнітивному ракурсі; розглядається структура концептуального поля СВІТ ЛЮДИНИ та його місце у текстовому світі трагедій, визначаються кількісні характеристики вербальних засобів вираження концептів цього поля. Виконане дослідження показало зумовленість концептуальної картини світу в трагедіях Шекспіра культурно-історичними тенденціями епохи пізнього

Читати повністю пока нет комментариев

703

Ніконова В.Г. Системна організація асоціативно-смислового поля художнього концепту

Ніконова В.Г. Системна організація асоціативно-смислового поля художнього концепту (на матеріалі трагедій Шекспіра) Розроблене в логіці поняття концепту як одиниці пізнання та осмислення світу набуває значущості в системі наук гуманітарного напряму. У межах когнітивно-дискурсивної парадигми (термін О.С.Кубрякової) увага дослідників приділяється концептам, що характеризують авторський вибір концептуальних пріоритетів і формують індивідуально-авторську картину світу в художньому творі, яка

Читати повністю 2 коментарі

847

Ніконова В.Г. Художні концепти в трагедіях Шекспіра: польова структура

Ніконова В.Г. Художні концепти в трагедіях Шекспіра: польова структура Удосконалення процедур моделювання структур знання, які стоять за семантикою мовних одиниць, є одною з центральних проблем когнітивної лінгвістики. Такі структури репрезентації знань, до яких прирівнюється обсяг концепту, – фрейми; , фреймові мережі, прототипи, пропозиціональні структури, сценарії, ментальні простори, образи-схеми концептів, ментальні моделі, інтегративні простори, або бленди

Читати повністю 3 коментарі

981