Sequence Preloader IconThree orange dots increasing in size from left to right

Театр

Holger Klein. The Dramatist, the Text, and the Director: reflections on an ever-intriguing triangle

Кляйн Хольґер. Драматург, текст і режисер: роздуми про вічно інтригуючий трикутник. [1] Автор статті розмірковує над сутністю переосмислення текстів п’єс великого англійського драматурга у численних театральних постановках та кіноверсіях. При цьому він висловлюється проти нівелювання понять «автор» і «текст п’єси», що нерідко спостерігається у наукових розвідках ХХ–ХХІ століть. Таке розмивання концептів авторства та драматичного тексту властиве, зокрема, і

Читати повністю 30.01.2019 пока нет комментариев

627

Moskvitina Daria. En/decoding Shakespeare on the Present-day Ukrainian Stage: a Case of Vlad Troitskyi

Москвітіна Дар’я. За/розкодування Шекспіра на сучасній українській сцені: випадок Влада Троїцького. Постановки Шекспірових драматургічних творів завжди були універсальною відповіддю на різноманітні естетичні, політичні та соціальні виклики доби. У сьогоднішньому мінливому світі кожна подібна вистава не тільки відкриває нові грані знайомих сюжетів, але й допомагає осмислити певний травматичний досвід. Завдяки своїй надзвичайній гнучкості, тексти Шекспіра здатні взаємодіяти

Читати повністю пока нет комментариев

540

Соколянский М.   Между Сциллой архаичности и Харибдой модернизации (о сложностях современной интерпретации Шекспира на сцене и на экране)

Соколянський Марк. Між Сциллою архаїчності та Харибдою модернізації (про складнощі сучасної інтерпретації Шекспіра на сцені й на екрані). У статті розглядаються деякі проблеми інтерпретації шекспірівської драматургії на театральній сцені та на екрані. Найскладнішим завданням для сучасних режисерів та виконавців є необхідність уникати двох крайнощів – буквалістської архаїзації, з одного боку, а з іншого – надмірного наближення

Читати повністю 29.01.2019 пока нет комментариев

638

Сімейкіна Н.М. ПОСТМОДЕРНІСТСЬКІ ГАМЛЕТИ (про деякі театральні інтерпретації трагедії Шекспіра “Гамлет” на Заході)

Сімейкіна Н.М. ПОСТМОДЕРНІСТСЬКІ ГАМЛЕТИ (про деякі театральні інтерпретації трагедії Шекспіра “Гамлет” на Заході) Кінець ХХ сторіччя називають епохою постмодернізму, хоча саме це поняття продовжує викликати суперечки та різноманітні тлумачення. Одні розглядають постмодернізм як кризове і декадентське явище, інші, навпаки, вбачають у ньому здоровий прояв радикального плюралізму, відмову від традиції, зокрема модерністської, зближення з “масовою” культурою,

Читати повністю 15.12.2017 2 коментарі

1062

Шурбанов А., Соколова Б. Шекспір у калейдоскопі подій болгарської історії ХХ ст. (специфіка сприйняття шекспірової спадщини в Болгарії)

Шурбанов А., Соколова Б. Шекспір у калейдоскопі подій болгарської історії ХХ ст. (специфіка сприйняття шекспірової спадщини в Болгарії) З тих часів, коли Шекспір уперше з’явився на болгарській сцені, тобто з середини ХІХ ст., і до сьогодення зберігаються дві протилежні, але доповнюючі одна одну точки зору на твори великого англійця. З одного боку, загальновизнана велич геніального

Читати повністю 08.12.2017 1 комменатрий

702

Борискіна Ксенія. Специфіка реконтекстуалізації римської п’єси В. Шекспіра «Юлій Цезар» за часів становлення тоталітарних режимів в Європі

У статті розглядається семантична насиченість ключових ідеологем шекспірівського «Юлія Цезаря», яка відкриває широкі можливості для актуалізації різних аспектів концептуального поля цієї п’єси із залученням засобів театрального мистецтва. В процесі міжсеміотичного аналізу доведено, що естетика театру дозволяє увиразнити політичні смисли, присутні в творі на імпліцитному рівні, а їхнє розкодовування у світлі сучасних уявлень призводить до зсувів

Читати повністю 24.09.2017 1 комменатрий

864

Сімейкіна Н. Постмодерністські Гамлети (про деякі театральні інтерпретації трагедії Шекспіра “Гамлет” на Заході)

Сімейкіна Н.М. Постмодерністські Гамлети (про деякі театральні інтерпретації трагедії Шекспіра “Гамлет” на Заході) Ренесансні студії. – 2000. – Вип. 4. – С. 102 – 111 Кінець ХХ сторіччя називають епохою постмодернізму, хоча саме це поняття продовжує викликати суперечки та різноманітні тлумачення. Одні розглядають постмодернізм як кризове і декадентське явище, інші, навпаки, вбачають у ньому здоровий

Читати повністю 01.04.2017 пока нет комментариев

1865

Відгуки на виставу Запорізького академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. В. Г. Магара „Ромео і Джульєтта”

23 – 25 квітня у Запоріжжі відбулась перша в Україні міжнародна наукова шекспірівська конференція. Захід був присвячений 400-річному ювілею Шекспірового сонетарію і мав назву “Поетичний універсум “Сонетів” Вільяма Шекспіра: рецепція, дослідницькі інтерпретації, переклади”. Для участі у цій науковій ініціативі зібрались вчені з усієї України, а також з країн Європи – Німеччини, Швейцарії, Нідерландів. У Запоріжжі

Читати повністю 1 комменатрий

823

Михед Т. Шекспір на сцені Реставрації: випадок Томаса Отвея

Михед Тетяна (Ніжин) “Гора діамантів, що потребує гранування” – Шекспір на сцені Реставрації: випадок Томаса Отвея “Я зробив із цього п’єсу…” – тріумфував Томас Шед-велл 1674 року, переінакшивши шекспірівського “Тімона Афінського”. Саме така перцепція тексту Шекспіра, як матеріалу потенційно придатного для “вдосконалення”, притаманна багатьом драматургам доби Реставрації в Англії (1660–1680 р.р.), породила одне з найцікавіших

Читати повністю 1 комменатрий

718

Москвітіна Д. Голосуймо за Річарда!

Дар’я Москвітіна Голосуймо за Річарда! Якби англійський король Ричард ІІІ жив сьогодні, він неодмінно був би успішним політиком… Образ підступного інтригана, макіавелліста, який вважає, що мета у будь-якому разі виправдовує засоби, був актуальним завжди, а надто вже зараз. Втім, якби дії цього неординарного монарха були вмотивовані лише жадобою влади, він не став би одним із

Читати повністю 2 коментарі

497