Sequence Preloader IconThree orange dots increasing in size from left to right

Критика

Хитрова-Бранц Т. Актуалізація шекспірівської творчості в драматургії Я. Ленца

Творчість німецького драматурга Я. Ленца відзначається певною амбівалентністю рецепції його здобутків – він одночасно вважається і автором «другого ряду», і надзвичайно оригінальним та самобутнім письменником. У статті аналізується специфіка рецепції шекспірівської спадщини в його творах, що простежується як на структурному (характер кореляції сюжетних ліній, зростаюча роль хронотопу в розвитку сюжету, відмова від класицистичного принципу «трьох єдностей»,

Читати повністю 30.01.2019 пока нет комментариев

778

Павленко І. «Гамлет» В. Шекспіра та О. Сумарокова: зміна культурного коду (деякі спостереження)

У статті розглядаються причини трансформації трагедії В. Шекспіра «Гамлет» в однойменному творі першого російського професійного драматурга О. Сумарокова, стверджується думка про те, що кардинальні зміни були зумовлені не тільки потребою узгодити трагедію з тогочасним жанровим каноном, але й рівнем розвитку російської культури, літератури зокрема, необхідністю адаптації твору до потреб та можливостей російського читача і глядача, що й

Читати повністю пока нет комментариев

1301

Прушковська І. Турецький шекспірівський дискурс

У статті досліджено шляхи «входження» Шекспірового слова до турецької культури і літератури зокрема. З’ясовано, що ознайомлення турецького соціуму з творчістю Великого Барда відбулося передусім завдяки діяльності турецьких перекладачів. Виявлено, що послаблення політичних утисків і активна європеїзація турецького суспільства, створення театральних спілок і театрів сприяли представленню творчості Шекспіра на турецькій сцені. Поява в Османській державі на

Читати повністю 29.01.2019 пока нет комментариев

638

Павленко І. «Остави свѣтъ другимъ, и плачь въ пустыняхъ въ вѣкъ», … Гертруда: шекспірівські героїні в художній системі трагедії О.П. Сумарокова «Гамлет»

У статті проаналізовано особливості інтерпретації сюжету і образів героїнь (Гертруди, Офелії) шекспірівської драми в однойменній п’єсі творця російської класицистичної драматургії О.П. Сумарокова. Аналіз твору «Російського Расіна», оцінки його сучасниками (М.В. Ломоносовим, В.К. Тредіаковським) дозволили припустити: трансформація сюжету і характерів героїнь зумовлені не лише бажанням письменника-класициста «виправити» твір «дикуна», але і прагненням обґрунтувати законність правління Єлизавети та водночас попередити

Читати повністю пока нет комментариев

30

Mark SOKOLYANSKY. SHAKESPEAREAN THEMES AND MOTIFS IN ANTON CHEKHOV’s WORKS

Mark SOKOLYANSKY SHAKESPEAREAN THEMES AND MOTIFS IN ANTON CHEKHOV’s WORKS On the threshold of the 20th century Anton Chekhov recounted to Pyotr Gnedich his conversation with Lev Tolstoy: «Once he told me, “You know, I can not stand Shakespeare, but your plays are even worse. Shakespeare, at least, grabs the reader for the collar and

Читати повністю 12.01.2018 1 комменатрий

656

М.Г.СОКОЛЯНСКИЙ. О ШЕКСПИРОВСКИХ МОТИВАХ И РЕМИНИСЦЕНЦИЯХ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ «СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА»

М.Г.СОКОЛЯНСКИЙ г. Любек, ФРГ О ШЕКСПИРОВСКИХ МОТИВАХ И РЕМИНИСЦЕНЦИЯХ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ «СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА» Заинтересованное обращение к творчеству крупнейших писателей и поэтов западного мира было характерно для большинства талантливых мастеров русской литературы, начиная, по крайней мере, со второй половины XVIII века. Целью такого обращения могло быть не только прикосновение к неиссякаемому источнику вдохновения, но и

Читати повністю 1 комменатрий

649

Василина К. В. Специфіка переосмислення шекспірівського сюжетно-образного матеріалу у повісті І.Тургенєва „Гамлет Щигровського повіту”

Василина К. В. Специфіка переосмислення шекспірівського сюжетно-образного матеріалу у повісті І.Тургенєва „Гамлет Щигровського повіту” У сучасній літературознавчій науці вивчення міжлітературних зв’язків є одним із найефективніших засобів виявлення національної своєрідності конкретних літератур та їхньої функціональної ролі в загально-літературному контексті. Саме таку задачу й виконує компаративне літературознавство, яке вже встигло посісти одне з чільних місць у парадигмі

Читати повністю 01.04.2017 1 комменатрий

807

Торкут Н.М., Лазаренко Д.М. Роман Дж.Апдайка «Гертруда і Клавдій» як літературна проекція Шекспірового «Гамлета»

Торкут Н.М., Лазаренко Д.М. Роман Дж.Апдайка «Гертруда і Клавдій» як літературна проекція Шекспірового «Гамлета» У статті пропонується аналіз специфіки переосмислення структурно-семантичних констант «Гамлета» В.Шекспіра в романі сучасного американського письменника Дж.Апдайка “Гертруда і Клавдій” (2000), що є своєрідним літературним “пріквелом” до Шекспірової трагедії „Гамлет”. В рамках даної розвідки увагу акцентовано на дослідженні особливостей творчого проектування основних

Читати повністю пока нет комментариев

3245

Москвітіна Д. Особливості рецепції Шекспіра у творчості Волта Вітмена

Москвітіна Д. Особливості рецепції Шекспірау творчості Волта Вітмена Cтаття присвячена аналізу рецепції Вільяма Шекспіра у світоглядній парадигмі та творчості американського поета епохи романтизму Волта Вітмена. Автор акцентує увагу на тому, що вітменівська рецепція Великого Барда посутньо відрізняється від сприйняття англійського генія іншими представниками американського романтизму. Показано, що контроверсійна і парадоксальна рецепція Шекспіра у творчому світі

Читати повністю 1 комменатрий

864

Чистяк Д. Рецепція й трансформація тексту «Макбета» у творчості Моріса Метерлінка

Чистяк Д. Рецепція й трансформація тексту «Макбета»у творчості Моріса Метерлінка У статті проведено аналіз форм рецепції та трансформації тексту «Макбета» В. Шекспіра у доробку М. Метерлінка. Інтер-претація побудована у контексті символістських концепцій «театру мовчання» та «марного діалогу». Окремі ж теми та мотиви «Макбета» відбиваються в творчості «Бельгійського Шекспіра» різних років. Ключові слова: інтертекст, символ, символістська драма,

Читати повністю 2 коментарі

721