Sequence Preloader IconThree orange dots increasing in size from left to right

Трагедії

Михед Т. Квантизація топосу «exile / banishment» у художньому просторі трагедій Вільяма Шекспіра

Михед Тетяна Квантизація топосу «exile / banishment» у художньому просторі трагедій Вільяма Шекспіра У статті аналізується смислове наповнення топосу вигнання як одного з домінантних у творчості В. Шекспіра і, з цілої низки геополітичних причин, актуального сьогодні. Про це, принагідно творчості англійського класика, свідчить розвідка J. Kingsley–Smith, в якій відрефлексовані головні літературознавчі здобутки з проблеми, значимість топосу вигнання в сучасному

Читати повністю 29.01.2019 пока нет комментариев

878

Борискіна Ксенія. Специфіка реконтекстуалізації римської п’єси В. Шекспіра «Юлій Цезар» за часів становлення тоталітарних режимів в Європі

У статті розглядається семантична насиченість ключових ідеологем шекспірівського «Юлія Цезаря», яка відкриває широкі можливості для актуалізації різних аспектів концептуального поля цієї п’єси із залученням засобів театрального мистецтва. В процесі міжсеміотичного аналізу доведено, що естетика театру дозволяє увиразнити політичні смисли, присутні в творі на імпліцитному рівні, а їхнє розкодовування у світлі сучасних уявлень призводить до зсувів

Читати повністю 24.09.2017 1 комменатрий

864

Торкут Наталія. Гамлетизм: українська версія (пролегомени до дискусії)

У статті аналізується сформоване навколо поняття «гамлетизм» дискусійне поле, узагальнюється досвід наукового осмислення національних модифікацій гамлетизму та формується теоретичне підґрунтя для подальшого комплексного дослідження проявів гамлетизму в українській культурі ХX–ХХІ ст. Трагедія В. Шекспіра «Гамлет» функціонує в просторі світової культури як постійне джерело дискурсивної енергії, що підживлює численні інтерпретації, метатекстуальні та інтермедіальні проекції, нові тексти

Читати повністю 22.09.2017 2 коментарі

3363

Коломієць Л.В. Новий український «Гамлет»: перекладацька стратегія Юрія Андруховича

Коломієць Л.В. Новий український «Гамлет»: перекладацька стратегія Юрія Андруховича В работе анализируется переводческая стратегия одного из самых ярких представителей украинского постмодернизма, поэта и прозаика Юрия Андруховича на материале его перевода «Гамлета» (2000), который является последним украинским переводом этого самого известного произведения В. Шекспира, вобрав в себя такие стилистические черты, как постшекспировская реминисцентность и аллюзивность, радикальная

Читати повністю 01.04.2017 1 комменатрий

3716

Коломієць Л. Діалог титанів: “Трагедія Макбета”Вільяма Шекспіра в українському перекладі Тодося Осьмачки

Лада Коломієць Діалог титанів: “Трагедія Макбета”Вільяма Шекспіра  в українському перекладі Тодося Осьмачки Переклад Тодосем Осьмачкою трьох п’єс Вільяма Шекспіра — “Трагедії Макбета” та обох частин історичної хроніки “Король Генрі ІV” — окремою книжкою вийшов друком у Мюнхені 1961 року накладом 700 примірників у виданні Українського Шекспірівського Товариства в Європі. Існує також стара Осьмаччина версія “Макбета” (Державне

Читати повністю 2 коментарі

1992

Максютенко Є. Тема Долі в “Гамлеті” Шекспіра і в романістиці Стерна

Максютенко Є.В. Тема Долі в “Гамлеті” Шекспіра і романістиці Стерна Ренесансні студії. – 1998. – Вип. 2. – С. 73-80 Объектом интереса данной статьи, обращенной к осмыслению особенностей воплощения концепции Судьбы в “Гамлете” Шекспира и романах Стерна, станет поиск возможной преемственности, сходства и различия в авторских интерпретациях этой ключевой антропологической категории мировой культуры. Для героя шекспировской

Читати повністю пока нет комментариев

1450

Лазаренко Д.М. Гамлетівські алюзії в романі А.Мердок “Чорний принц”

Лазаренко Д.М. Гамлетівські алюзії в романі А.Мердок “Чорний принц” Талановита романістка і професійний філософ Айріс Мердок є однією з найяскравіших постатей англійської літератури ІІ половини ХХ сторіччя. Її творчість, неординарна і провокуюча, з самого початку – з виходу у світ першого роману „Під сіткою” (1954) – постійно викликає шквал читацьких емоцій та критичних відгуків, що

Читати повністю 4 коментарі

1280

Черняк Ю.І. Аксіологічна семантика образу Гамлета в контексті смисложиттєвих пошуків особистості

Черняк Ю.І. Аксіологічна семантика образу Гамлета в контексті смисложиттєвих пошуків особистості У статті під аксіологічним кутом зору розглядається образ Гамлета, що перетворився на символ смисложиттєвих пошуків.став своєрідним позачасовим кодом західної культурної парадигми. Цей герой, що перебуває у межовій ситуації кризи ідентичності, надає рефлексивної форми трагедійному перебігові власної екзистенції. Сфера розгортання гамлетівської думки є аксіологічно забарвленою,

Читати повністю пока нет комментариев

3430

Кейс В. Гамлет і Фауст: параболи модерної людини

Кейс В. Гамлет і Фауст: параболи модерної людини У статті здійснено порівняльний аналіз образів шекспірівського Гамлета і марловського Фауста, в ході якого виявляються парадокси критичного сприйняття цих образів. Відчужене буття Гамлета, його надлюдські зусилля знайти незмінні абсолютні цінності в хаотичному всесвіті призводять до кризи ідентичності, коли навіть саме існування видається людині абсурдним. Він не діє,

Читати повністю пока нет комментариев

2585

Мойсеїв І. Гамлет. Самосвідомість.

Ігор Мойсеїв Гамлет. Самосвідомість. Багато в небі й на землі такого, Що нашій філософії й не снилось. Геніальність зумовлена, зокрема, двома чинниками. По-перше, здатністю сприймати духів. А для цього – вслуховуватися в нечутне (зокрема, в тишу), вдивлятися в невидиме (зокрема, темряву), помічати непомітне, відзначати невизначене. Створити в собі «резонатор-порожнину» і запросити «гостей». «Нове приходить на

Читати повністю пока нет комментариев

1672