Sequence Preloader IconThree orange dots increasing in size from left to right
Категорія: 01.04.2017 565

Ренесансні студії. Випуск 3


Вихідні дані: Ренесансні студії / Випуск 3. – Запоріжжя, 1999. – 132 стор.

Р39

ISBN 966 – 599 – 063 – 2

ББК 83.3(0)4

УДК 82.09

У збірнику вміщені статті вітчизняних і зарубіжних науковців, присвячені актуальним питанням вивчення ренесансної літератури, а також рецепції духовної спадщини Ренесансу в культурі наступних епох. Полемічне переосмислення усталених концепцій, обговорення гостродискусійних проблем, аналітичні огляди – ось спектр досліджень, представлених у даному випуску. Науковий матеріал, зібраний у виданні, покликаний збагатити уявлення щодо проблематики художньої культури доби Відродження й одночасно по-новому висвітлити окремі аспекти її вивчення. Укладачі збірки, вважаючи за одне з головних своїх завдань популяризацію маловідомих персоналій епохи Ренесансу, вводять у науковий обіг ряд “нових” імен.

Збірник розрахований на широке коло науковців, викладачів гуманітарних дисциплін, аспірантів, студентів та може бути цікавим кожному, хто вивчає культуру епохи Відродження і небайдужий до її естетичних та духовних надбань.

Зміст

Передмова

3

І. Історико-літературний процес

Василина К.М. Соціокультурні передумови виникнення жанру памфлета в Англії кінця XVI ст

4

Макрушин А. Образ Сергия Радонежского в литературной традиции

17

Mary Elizabeth Smith. Restoration and Renewal in “As You Like It” and “The Tempest”

38

Торкут Н.М., Лілова О.Г. Творчість єлизаветинця Джорджа Гасконя в світлі сучасних літературознавчих інтерпретацій: стан вивченості, полемічні аспекти, перспективи дослідницького пошуку

48

Гутарук О.В. Ніколас Бретон: від популярності до забуття (історико-літературна розвідка)

60

Самойленко В.А. Поетика заголовку та проблемно-тематичний комплекс роману Генрі Четтла “Пірс Простак”

73

ІІ. Мова і культура

Natalia Carbajosa Palmero. Words and Things, or the Art of Rhetoric: An Approach to Renaissance Attitudes to Language From Shakespeare’s Comedies

86

Фоменко О.Г. Прозаїчна версія “Ромео та Джульєтти”: спроба лінгвопоетичного аналізу

94

ІІІ. Полемічна трибуна

Торкут Н.М. Англійська ренесансна новела: термінологічний міф та історико-літературна реальність

103

ІV. Рецепція духовної спадщини Ренесансу в культурі наступних епох

Шурбанов О., Соколова Б. Шекспір у калейдоскопі подій болгарської історії ХХ ст. (специфіка сприйняття шекспірової спадщини в Болгарії)

115