Sequence Preloader IconThree orange dots increasing in size from left to right
Категорія: 03.06.2009 276

Оргкомітет конкурсу

Оргкомітет

Всеукраїнського конкурсу „Безмежний світ Шекспірових сонетів”

Голова оргкомітету: Торкут Н.М., д.філол.н., професор, Класичний приватний університет (м. Запоріжжя).

  1. Ковбасенко Ю.І., к.філол.н., доцент, Київський міський педагогічний університет ім. Б.Д. Грінченка; президент Української асоціації викладачів зарубіжної літератури.

  2. Таранік-Ткачук К.В., к.пед.н., головний спеціаліст департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН України.

  3. Черняк Ю.І., завідувач лабораторією ренесансних студій Класичного приватного університету (м. Запоріжжя).

  4. Москвітіна Д.А., науковий співробітник лабораторії ренесансних студій Класичного приватного університету (м. Запоріжжя).

  5. Храброва Г.М., науковий співробітник лабораторії ренесансних студій Класичного приватного університету (м. Запоріжжя).

  6. Лазаренко Д.М., науковий співробітник лабораторії ренесансних студій Класичного приватного університету (м. Запоріжжя).

  7. Тарасенко К.В., к.філол.н., доцент кафедри англійської філології та зарубіжної літератури Класичного приватного університету (м. Запоріжжя).
  8. Козьмик Г.О., ст. викладач Класичного приватного університету (м. Запоріжжя).